תוצאות חיפוש

קלף של ספר תורה

קלף של ספר תורה מצות עשה על כל איש ואיש מישראל לכתוב ספר תורה לעצמו שנאמר ועתה כתבו לכם את השירה. (רמב”ם הלכות תפילין ומזוזה

Read More »

סדר הכנסת ספר תורה ספרדי

על סדר הכנסת ספר תורה ספרדי במכון מלאכת חושב מתמחים בכתיבתם המהודרת של ספרי תורה כשרים מנוסח ספרד פשוט או מהודר, על ידי סופרים יראי שמים, על

Read More »