תוצאות חיפוש

סדר הכנסת ספר תורה ספרדי

על סדר הכנסת ספר תורה ספרדי במכון מלאכת חושב מתמחים בכתיבתם המהודרת של ספרי תורה כשרים מנוסח ספרד פשוט או מהודר, על ידי סופרים יראי שמים, על

Read More »