תוצאות חיפוש

קלף של ספר תורה

קלף של ספר תורה מצות עשה על כל איש ואיש מישראל לכתוב ספר תורה לעצמו שנאמר ועתה כתבו לכם את השירה. (רמב”ם הלכות תפילין ומזוזה

Read More »