תוצאות חיפוש

סגולות

סגולות שמחהע”י צדקה בלב שלם בא לידי שמחה.ע”י עצות טובות שתתן תזכה לשמחה.ע”י בטחון בא השמחה.מי שמבוזה בעיני עצמו ע”י זה יבוא להתלהבות.ע”י זמר תבוא

Read More »