תוצאות חיפוש

חגי ישראל

ראש השנה ראש השנה, הוא חג יהודי שחל בא’ וב’ בתשרי, הימים הראשונים בשנה העברית. ראש השנה נחשב במסורת היהודית ליום המלכת האל על האנושות,

Read More »

סט מחזורים לחגים

מחזור תפילה או בקיצור מחזור, הוא ספר תפילות לאחד או יותר ממועדי השנה היהודיים. בתחילה נקרא “מחזור” – ספר שבו היו רשומים התפילות של כל מחזור השנה,

Read More »