ספרי תורה

ספר תורה הוא מגילת קלף שעליה כתובה התורה בשלמותה, מתחילת ספר בראשית ועד סוף ספר דברים, ישנה מצווה על כל אדם מישראל לכתוב ספר תורה, שנאמר “ועתה כתבו לכם את השירה” להמשך קריאה⇐

תהליך הכתיבה של ספר התורה הוא מהמורכבים והמחמירים ביותר מבין תשמישי הקדושה ביהדות. ספר התורה יכתב על ידי סופר סת”ם שהוכשר והוסמך לכך. סופר הסת”ם צריך שיהיה ירא שמיים ובעל הסמכה לכתיבת ספר תורה. את ספר התורה כותבים על קלף הנקרא שליל, העשוי מעור בהמה טהורה ועובד בסיד. ספר התורה לרוב יהיה מורכב מ- 62 יריעות ובהן 245 עמודים . אחד המנהגים הנפוצים כיום בכתיבת ספר תורה הוא ווי העמודים, ולפיו כמעט כל עמודה בספר התורה מתחילה באות ו’, למעט שבע עמודות המסומנות בראשי התיבות בי”ה שמ”ו. בלאי טבעי של הקלף או הדיו עלול להפוך ספר תורה כשר לספר תורה פסול, עקב דהיית אותיות או מלים, או שחיקת הדיו מן הקלף. בתום כתיבתו של ספר התורה, לפי עדות המזרח יונח ספר התורה בארגז מפואר, ולפי עדות אשכנז ייתפר הספר לעצי חיים ויכוסה במעיל קטיפה מפואר. נהוג להכניס את ספר התורה לבית הכנסת במאורע משמח בליווי שירים,  ריקודים וסעודה גדולה.

כמה עולה ספר תורה לבית כנסת

מחיר ספר תורה לבית כנסת עשוי להשתנות בהתאם למספר פרמטרים:

  • סוג הכתב – באופן עקרוני ישנו הבדל בין כתב אשכנזי לכתב ספרדי. הכתב האשכנזי יותר מחודד ודורש יותר הרמות קולמוס של הסופר, ועל כן מחירו גבוה יותר מספר תורה אשר נכתב בכתב ספרדי. בנוסף לחלוקה הראשית, ישנם סופרים המיומנים בכתיבת מספר סגנונות כתיבה הנבדלים זה מזה בשינויים דקים, ועדיין הינם כשרים ועומדים בתנאים הכתובים בהלכה.
  • גודל הספר – גובה הקלף הסטנדרטי בספר תורה ספרדי הינו כ-56 ס”מ, ובאשכנזי 48 ס”מ. ניתן למצוא גם ספרים בגדלים אחרים כגון: 42 ס”מ, 36 ס”מ ועוד.

ספרי תורה קטנים דורשים מהסופר מומחיות גדולה, ודורשים השקעה ודיוק לכן מחירם גבוה יותר.

  • איכות החומרים – כתיבת ספר התורה נעשית באמצעות מספר מרכיבי יסוד, אשר איכותם עשויה להשתנות בין ספר למשנהו. איכות הקלף למשל עשויה להתבטא ברמת הגימור שלו, חוזק הקלף, גמישותו, עמידותו וכדו’. כמו כן, דיו איכותי יישמר לשנים רבות, ולא יתפורר או ייסדק עם הזמן.
  • קדושת הסופר – סופר הסת”ם אינו רק אמצעי לכתיבת ספר התורה, אלא הוא מהווה חלק משמעותי, פנימי בכתיבת הספר עצמו. להמחשת נקודה זו ניתן להביא את ההלכה הקובעת שספר תורה שכתבו מין (כופר) – פסול! לפיכך, רוחו של סופר הסת”ם וטהרתו וכוונתו לשם קדושת ספר תורה, מוטמעים בספר התורה, ומאפשרים את קדושתו וכשרותו. כמובן שאין אנו בוחנים כליות ולב, אולם רצוי להדר ולבחור בסופר טהור וירא שמיים, המקפיד על קלה כבחמורה.
  • נראות הכתב – סופרים מיומנים ומנוסים שומרים על אחידות ויופי הכתיבה, דבר התורם להידור הספר. מיומנות הסופר עשויה להתבטא באחידות הכתב והאותיות, ובהעדרן של אותיות מוארכות אשר נועדו למלא את החורים לסיום השורה. כיום מקובל לכתוב את ספרי התורה על פי חלוקת עמודות אחידה המופיעה בתיקוני “איש מצליח”, אולם זוהי איננה חובה הלכתית.
  • עלויות נלוות ונוספות להשלמת כשרות ספר התורה – מלבד הכתיבה עצמה, הספר עובר תהליכים נוספים בכדי שהספר יהיה כשר. ולכן כשעולה השאלה כמה עולה לקנות ספר תורה יש לקחת בחשבון עלויות כגון: תיוג ספר התורה, בספר התורה נהוג לתייג (הכתרים על האותיות), את האותיות שעטנ”ז ג”ץ בשלוש פסים, ואת האותיות בד”ק חי”ה בפס אחד. לרוב נהוג להגיה את ספר התורה, פעמיים בהגהת מחשב ופעם אחת בהגהת אדם. ישנם המחמירים  המבקשים הגהת אדם נוספת.

בנוסף, על מנת לשמור על ספר התורה יש לדאוג לכסותו. מעיל הקטיפה של ספר התורה, או ארגז העץ בו הוא מונח, ישפיעו גם הם על מחירו של ספר התורה. ארגז המשלב ריקועים מכסף טהור עשוי לעלות עשרות אלפי שקלים, לעומת ארון עץ פשוט יותר המוזיל את העלויות.

מהאמור לעיל ניתן לראות שקשה לקבוע טווח מחירים מדויק עבור ספרי תורה, אולם באופן כללי ניתן לומר שמחירו של ספר תורה אשכנזי הינו בין 135,000 ל-220,000 ₪, ואילו מחירם של ספרי תורה ספרדיים או תימניים יעלו בין כ- 95,000 ל-150,000 ₪, בהתאם למשתנים השונים שהצגנו לעיל .

האם כל אדם חייב לכתוב ספר תורה

בסיומו של ספר דברים, מצווה התורה לכתוב את “השירה הזאת” וללמדה בפני בני ישראל. השירה הזאת מתייחסת לשירת האזינו, אולם חז”ל ברוח קודשם הרחיבו את הציווי המצומצם, וקבעו שהוא מתייחס לכל חמשת החומשים. כמובן שאדם שאינו יודע לכתוב ספר תורה בעצמו יכול לקיים את המצווה באמצעות ממונו, על ידי תשלום לסופר אשר יכתוב עבורו. נקודה מעניינת ניתן למצוא בהלכה הקובעת שאדם שקיבל ספר תורה בירושה אינו יוצא ידי חובת המצווה, מכיוון שהמצווה היא הכתיבה עצמה, ולא הימצאות ספר התורה בלבד.

מה יעשה אדם שידו אינה משגת לרכוש ספר תורה

כתיבת ספר תורה שלם הינה הוצאה גדולה, וקרוב הדבר להיות גזירה שאין הציבור יכולים לעמוד בה. פוסקים רבים קבעו שחיוב המצווה מוטל על כל אדם על פי יכולתו, כך שכל אדם צריך לתת על פי נדבת ידו ועל פי יכולתו הכלכלית. ניתן לקיים מצווה זו באמצעות מספר אנשים הרוכשים יחד את ספר התורה, ומחלקים את ההוצאות ביניהם. על פי ההלכה נהוג שלא להוציא יותר מעשירית מנכסיו של האדם על מצווה זו, על מנת לאפשר לאדם לקיים בכספו מצוות נוספות.