מזוזות

חיפוש באתר

קניית מזוזה

מצוות כתיבה/ קביעת מזוזה, היא מצוות עשה מן התורה לקבוע מזוזה על משקוף ימין של הדלת. המזוזה נכתבת על גבי קלף, שעליו כתוב פרשת “שמע” ופרשת “והיה אם שמוע” שנאמר (דברים ו, ט ) “וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך”.

להמשך קריאה על מצוות מזוזה ⇐