ספרי תורה

ספר תורה הוא מגילת קלף שעליה כתובה התורה בשלמותה, מתחילת ספר בראשית ועד סוף ספר דברים, ישנה מצווה על כל אדם מישראל לכתוב ספר תורה, שנאמר “ועתה כתבו לכם את השירה”

דיני העשייה והכתיבה של ספר התורה הם המורכבים והחמורים ביותר מבין תשמישי הקדושה ביהדות. יש לכתוב את ספר התורה בידי אדם שהוכשר לכך במיוחד, הקרוי סופר סת”ם.

סופר הסת”ם צריך שיהיה ירא שמיים ומוסמך בעל תעודה לכתיבת ספר תורה . את ספר התורה כותבים על קלף שליל העשוי מעור בהמה טהורה ועובד בסיד. ספר התורה מכיל 62 יריעות ובהן 245 עמודים לפי נוסח דוידוביץ אחד המנהגים הנפוצים כיום בכתיבת ספר תורה הוא ווי העמודים, ולפיו כמעט כל עמודה בספר מתחילה באות ו’, למעט שבע עמודות המסומנות בראשי התיבות בי”ה שמ”ו. בלאי טבעי של הקלף או הדיו עשוי להפוך ספר תורה כשר לספר תורה פסול, עקב דהיית אותיות או מלים, או שחיקת הדיו מן הקלף. בתום כתיבתו של ספר תורה יוכנס הספר לפי עדות המזרח לארגז מפואר, ולפי עדות אשכנז יתפר הספר לעצי חיים ויוכסה במעיל קטיפה מפואר ונהוג להכניסו לבית הכנסת בחגיגה גדולה, שירים ריקודים וסעודה גדולה.

 

צפו בסרטון תהליך כתיבת ספר תורה