עלות בדיקת תפילין

מהי בדיקת תפילין

מומלץ לבצע בדיקת תפילין אחת ל-7 שנים !

התפילין מורכבים משלושה חלקים מרכזיים –

  1. בתים
  2. פרשיות
  3. רצועות

הפרשיות מוכנסות לתוך הבתים, אשר שומרים עליהם בצורה אטומה ומגנים עליהם מפגעים שונים. בבדיקת תפילין שגרתית פותחים את הבתים ובודקים את תקינותן של פרשיות התפילין והרצועות. קיימים כיום שני סוגי בדיקות:

בדיקה על ידי אדם

בבדיקה זו נפתחים בתי התפילין, והפרשיות נבדקות על ידי אדם ירא שמיים, מומחה הבקיא בצורת האותיות, ויודע לזהות פגמים וחוסרים. חשוב לוודא שהבודק מכיר סוגי כתב שונים היות ויש סגנונות שונים הדורשים בקיאות גרפית בכתב.

כמה עולה בדיקת תפילין

 

בדיקה על ידי מחשב

בבדיקה זו נסרקות הפרשיות באמצעות תוכנת מחשב המאתרת באופן דיגיטלי חוסרים או פגמים בכתב.

הבדיקה המסורתית אמנם נעשת בידי אדם, ובדיקת המחשב תאתר אותיות חסרות מיותרות ומוחלפות וחובה לעשות בנוסף להגההת מחשב גם הגהת אדם הבודק את כשרות האותיות והפרשיות.

 

כל כמה זמן צריך לבצע בדיקת תפילין

ההלכה אינה מחייבת לבצע בדיקת תפילין, ובגמרא אף מצאנו עדות מפי הלל הזקן שהעיד שמעולם לא בדק את התפילין שלו שקיבל בירושה מסבו. עם זאת, נהגו ישראל לבצע בדיקות תפילין מעת לעת על מנת להבטיח שפרשיות התפילין כשרות, ושהן לא נפגמו במהלך השנים. בקיצור שולחן ערוך נאמר שאנשי מעשה נהגו לבדוק את התפילין שלהם בכל שנה בחודש אלול, וכן מנהג חב”ד. בשולחן ערוך עצמו נאמר שכדאי לבדוק את התפילין פעמיים בכל שבע שנים, אולם גם הוא מציין שהלכה זו אינה מחייבת וניתן לסמוך על חזקת הכשרות של התפילין. במשנה ברורה כתב שנכון לבודקן מפני שהזיעה עשויה לפגוע בהם, כפי שאנו רואים בעינינו, והמנהג הרווח כיום הוא לבדוק את התפילין בכל שבע שנים. עם זאת, חשוב לדעת שבדיקות תכופות מדי עשויות להזיק לתפילין ולגרום לבלאי מוגבר של הבתים והפרשיות.

סימנים מחשידים המצריכים בדיקת תפילין

ישנם מקרים בהם כדאי לבצע בדיקת תפילין באופן מיידי עקב הופעתם של סימנים חיצוניים העלולים להעיד על פגיעה בפרשיות. כאשר התפילין עברו טראומה פיזית (הרטבה, מכה חזקה וכדו’) כדאי לגשת באופן מיידי לביצוע בדיקה. בנוסף, במידה ומופיעים סימנים של נפיחות או התבקעות, הצבע מתחיל להתקלף, הצבע דהוי באופן משמעותי – מומלץ לפנות בדחיפות לביצוע בדיקת תפילין, שכן סימנים אלה יכולים להעיד על לחות הפוגעת בפרשיות התפילין.

תפילין בירושה

בניגוד לעדותו של הלל הזקן, נהגו ישראל לבדוק תפילין שהגיעו ממקור לא ידוע, למשל בירושה. הסיבה לכך היא שתפילין המגיעות ממקור נעלם עשויות להיות פסולות בסבירות יחסית גבוהה, כך שהנחתן ללא בדיקה קרובה להיות רשלנות.

כמה עולה בדיקת תפילין

עלות בדיקת תפילין סטנדרטית נעה בין 250 ל-350 ₪, על פי רמתו של הבודק ועל פי סוג הבדיקה (ידני או ממוחשב). בנוסף לבדיקה השגרתית לעיתים מתעורר הצורך להחליף את רצועות התפילין, ויש מכונים המציעים שירות משולב של חידוש הרצועות יחד עם בדיקת תפילין. מחיר השירות המוצע נע בין 500 ל-750 ₪  בהתאם לסוג הרצועות ולהיקף השירות (קשירת הרצועות, מכירה בלבד וכו’).

לעיתים יש צורך בתיקון בתי התפילין בגין פינות שהתעגלו, סדקים בתפילין,  וגם זאת יש לבדוק מול בודק התפילין.

הסכנות בבחירת הבדיקה הזולה ביותר

לעיתים אנשים נוטים לבחור את בדיקת התפילין הזולה ביותר, מתוך רצון לחסוך בכסף. חשוב להבין שבחירה זו עשויה להיות הרת אסון מכמה סיבות:

  • איכות הבדיקה – בודקים אשר אינם מנוסים ומקצועיים עשויים לפספס פגמים בכתב, פגמים אשר לעיתים הינם כחוט השערה. בודק מנוסה יודע היכן לחפש את הפגמים המהותיים, ולוודא שהתפילין שלכם אכן כשרות כדין.
  • איכות סגירת הבתים – בתום הבדיקה על הבודק לאטום את הבתים ולהחזיר את המצב לקדמותו. בודק אשר אינו מנוסה עשוי לבצע פעולה זו באופן לקוי, כך שהבדיקה עצמה תגרום לפסילת התפילין בעתיד.

משתי הסיבות אלו אנו ממליצים שלא לבחור בבודק אשר מפרסם מחיר בדיקת תפילין הנמוך באופן משמעותי מהסכומים שציינו לעיל.

דרכים להגן על התפילין מפני פגיעות

ניתן לתמצת את הנושאים הפוסלים את התפילין לשלושה סוגים מרכזיים:

  1. פסילת הפרשיות – נקודה זו הורחבה לעיל. כדאי להגן על התפילין ממקומות לחים או מטראומות חיצוניות ככל האפשר.
  2. התעגלות הפינות – התפילין צריכות להיות מרובעות לחלוטין. מומלץ להגן על התפילין באמצעות כיסוי קבוע הנשאר עליהם בכל עת. קיימים כיום מספר פתרונות להגנה על התפילין מפני מכות, ומסייעים לשמור על צורתם המדויקת.
  3. שחיקת הרצועות – רצועות שאינן שחורות או שהחלו להיקרע הינן פסולות ויש להחליפן. את הרצועות ניתן לצבוע באופן עצמאי. יש הנוהגים לצבוע את הרצועות באמצעות צבע הנעשה ממרכיבים כשרים בלבד (“מן המותר בפיך”) ויש שהתירו להשתמש בכל צבע שחור. כאשר הרצועה נשחקת והיא אינה ברוחב של שעורה (1.5 ס”מ פחות או יותר), היא נחשבת כקרועה ודינה כמופסקת לחלוטין ממקום הקרע והלאה. כדאי להחליף את הרצועות בכל מספר שנים על מנת להימנע מספקות או בעיות הלכתיות.