בדיקת תפילין ומזוזות

מכון מלאכת חושב מתמחה בתיקון והצלת ספרי תורה עתיקים ואף רשם לזכותו הצלת מספר רב של ספרי תורה מתקופת השואה שנפדו והוחזרו לעם ישראל באמצעות טכניקות מתקדמות וחומרים ייחודיים המאפשרים הצלה וחידוש הן של הקלף והן של האותיות הכתובות.

מצוות בדיקת ספר תורה ותיקונו

מקור למצווה (המצווה התרי”ג): מצוות עשה מן התורה שכל אחד מישראל יכתוב לו ספר תורה, ואם הגיה בה אות אחת כאילו כתבה (תיקן/בדק אות אחת).

הגהה:

  • הגהת מגיה מוסמך – מגיה סת”ם ירא שמיים בעל תעודה שבודק את האותיות הכתובות.
  • בדיקת מחשב לספר תורה המגלה אותיות חסרות יתרות ומוחלפות שאין המגיה יכול לגלותן בשלמות.
  • לאחר בדיקת המגיה והמחשב נעשה תיקון ההערות בהתאם ע”י סופר סת”מ מוסמך.

סירטון הדגמה כיצד בודקים/כותבים ספר תורה

סירטון הדגמה כיצד בודקים/כותבים תפילין

 decoding=

 

לעיתים עולה המחשבה, האם המזוזות שלי תקינות? האם אני בטוח/ה שהן כשרות?

או, כשמניחים תפילין במשך שנים, היתכן והתפילין נפגמו מפגעי זמן?

אם אינכם בטוחים לגבי התשובה, אנא צרו איתנו קשר ונסייע בכל שאלה.