סט מחזורים לחגים

מחזור תפילה או בקיצור מחזור, הוא ספר תפילות לאחד או יותר ממועדי השנה היהודיים. בתחילה נקרא “מחזור” – ספר שבו היו רשומים התפילות של כל מחזור השנה, ימי החול, השבת, ראש חודש, תעניות והחגים השונים. רק מאוחר יותר, החלו (בתחילה בקהילות אשכנז) להפריד בין סידור התפילה, לבין ה”מחזור”‏‏. לכבוד מועדי השנה יש תפילות רבות המיוחדות למועד, קריאות מיוחדות בתורה לכבוד החג ופיוטים שנתכנו לכבוד החג או נאמרים בתפילות החג. המחזור מקבץ את כל הנצרך למתפלל במועד יחד, לנוחות המתפלל. תחילה נועד המחזור בעיקר לחזנים והוא היה מאויר בפאר ובאמנות.  כשהחלו להדפיסו, הפך המחזור לנחלת הכלל ולספר אישי לכל מתפלל.

השוני בין נוסחי התפילה של הסידור קיים גם במחזור אלא שבניגוד לתפילות הקבע שבסידור בהן קיימת חפיפה רבה בין הנוסחים השונים, בתפילות שבמחזור ובפרט בפיוטים הכלולים בו קיים שוני רב בין נוסחי התפילה השונים.