המלצות מרבנים

המלצת הרה"ג שלמה עמר הראשון לציון

המלצת הראשון לציון, הרב שלמה עמר שליט”א, על פועלו של המכון בראשותו של ר’ יעקב גבאי, אשר דאג לערכת בר מצווה עבור ילדים רבים מעולי אתיופיה, אשר ידם אינה משגת לרכוש את התפילין.  בנוסף, יזם עבור ברי המצווה טקס מרגש ומשמח בכותל המערבי.

המלצת הרב עזריה בסיס

המלצת הרה”ג על המכון בהנהלת ר’ יעקב גבאי, אשר עושה מלאכת שמיים בנאמנות, בבדיקת ספרי תורה, תפילין ומזוזות, ותיקון ספרי תורה.  

המלצת הגאון רבי משה ברנשטיין

המלצת הרה”ג על מכון מלאכת חושב ור’ יעקב גבאי אשר במסירות נפש פועל להעמיד משמרת סת”ם ואינו חוסך מהנצרך להידור המצווה.