תיקון ספר תורה משוח

בגמרא, במנחות, מסופר שכשעלה משה רבינו למרום לקבל את התורה, מצא את הקב”ה עסוק בכתיבת תגים לאותיות. כששאל משה לפשר מעשיו של הקב”ה, נענה שעתיד להיוולד אדם ששמו עקיבא בן יוסף “שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות”. מסיפור זה ניתן ללמוד על חשיבותו של כל קוץ וכל תג בספר התורה, עד שהקב”ה בעצמו ישב וקשר כתרים ותגים לאותיות. מחשיבות זו נובעת אחריות גדולה על הסופרים ועל הציבור לדייק בספר התורה, ולוודא שלא חסר בו אפילו קוצו של יו”ד.

מהו ספר תורה משוח

יש שנהגו למשוח את הגוויל של ספר התורה במעין חומר דמוי לאק שקוף, אשר נועד לייפות את הקלף ולהקל על הכתיבה. ספר תורה כזה קרוי “ספר תורה משוח”, אשר סביבו התפתח דיון הלכתי משמעותי.

ספר תורה משוח – צדדי הדיון

יש אשר אסרו לקרוא בספר תורה משוח מכיוון שהמשיחה נחשבת לחציצה, והלכה למשה מסיני שיש לכתוב בדיו על גבי הקלף עצמו. יש שהתנגדו לקריאה בספרי תורה משוחים מכיוון שהמשיחה גורמת לאותיות להתפורר מהר יותר, ומזרזת את פסילת הספר.
מנגד, פוסקים רבים התירו לקרוא בספר תורה משוח, באומרם שכל דבר שנעשה להוספת נוי אינו מהווה חציצה, ובעניין התפוררות האותיות – תופעה זו מתרחשת בעיקר כאשר המשיחה עבה ומפרידה לחלוטין בין הדיו לקלף.

עלות תיקון ספר תורה משוח
עלות תיקון ספר תורה משוח

העולה להלכה

למעשה נהגו ישראל לקרוא מספרי תורה משוחים, ולברך עליהם לכתחילה. עם זאת, בתפילין ומזוזות ראוי להימנע משימוש בקלף משוח, היות ובספר תורה ניתן לצרף את שיטת הרמב”ם שמותר לברך על ספר תורה פסול, מה שלא ניתן לעשות בתפילין ומזוזות. מכל מקום, גם המתירים מחייבים ששכבת המשיחה לא תהיה עבה, ולא תחצוץ לגמרי בין הדיו לקלף.  

תיקון ספרי תורה משוח

כאמור, אחת הבעיות המרכזיות בספרי תורה משוחים, שהמשיחה גורמת להתפוררות האותיות, ולפסילת הספר. תיקון ספר תורה משוח הוא מורכב מאד, היות וההתפוררות על פי רוב אינה נקודתית, אלא יוצרת פגמים לכל אורכו של הספר. במידה והבעיה הינה נקודתית ניתן לתקן ספר תורה משוח, אולם כאשר ההתפוררות נרחבת נראה שאין מנוס מלגנוז את הספר.

כמה עולה לתקן ספר תורה משוח

עלות תיקון ספר תורה משוח משתנה בהתאם למספר פרמטרים, המפורטים להלן:

היקף התיקון

המשתנה המשמעותי ביותר הינו היקף התיקון הנדרש לספר התורה. תיקון נקודתי של פגם ינוע בין מאות לאלפי שקלים בודדים, אולם תיקון מורחב ומורכב יותר יגדיל את היקף העבודה הנדרשת ומשכך, מחירו יהיה גבוה יותר.

סוג הכתב

ספרי תורה אשכנזיים נכתבים בכתב הדורש יותר הרמות קולמוס וכתיבתו אורכת זמן רב יותר. מסיבה זו, תיקון ספרי תורה אשכנזיים יקר יותר מתיקון ספרי תורה ספרדיים או תימניים.

גודל הספר

ככל שספר התורה קטן יותר, כך התיקון נעשה מורכב יותר, והזמן הנדרש לתיקונו גדל.

רמתו של הסופר

תיקון של ספר תורה הינו משמעותי בדיוק כמו הכתיבה הראשונית, ולראיה – המתקן את ספר התורה צריך לומר “לשם קדושת ספר תורה” בטרם עבודתו. מסיבה זו חשוב להקפיד לבחור סופר סת”ם ירא שמיים ובקיא בהלכות כתיבת ספר תורה. בנוסף, סופר הסת”ם המתקן את ספר התורה חייב להיות מקצועי ומיומן בעבודתו בכדי שיתקבל ספר תורה מתוקן לעילא.

שלבי התיקון של ספר תורה משוח

שלב 1 – אבחון

השלב הראשון הינו שלב האבחון. במהלך שלב זה נעשית בדיקה יסודית להבנת היקף הבעיה, ובכדי לקבל תמונת מצב מדויקת. סופר הסת”ם מבצע אבחון, ומאתר את כל הפגמים לכל אורכו של הספר, ובתום האבחון מוגשת הצעת מחיר לתיקון הספר. שימו לב שלעיתים ספרי תורה משוחים מכילים בעיות רוחביות ומורכבות, ועלות התיקון קרובה לעלותו של ספר תורה חדש.

שלב 2 – הכנה לטיפול

בשלב השני יש לבצע מספר הכנות מקדימות להכשרת הספר לקראת התיקון. הכנות אלה כוללות ניקוי של האזור המטופל, והעברת חיטוי המנקה את הקלף ומכין אותו לקראת התיקון עצמו. במידה והמשיחה היא מקור הבעיה ייעשה ניסיון לטפל בשכבת המשיחה, ולרדד אותה.

שלב 3 – תיקון הפגם

בשלב השלישי מתקנים ומשקמים את הכתב ואת האותיות שנפגעו. שלב זה דורש דיוק ומיומנות מצדו של הסופר, לקבלת תוצאה אסתטית ואחידה.  

שלב 4 – הגהה

בדומה לסיום כתיבת ספר תורה חדש, גם בתום תיקון ספר התורה נהוג לעבור על האזור המתוקן ולבצע הגהה. יש המבצעים הגהה אנושית בלבד, ויש המוסיפים הגהת מחשב.

סיכום

ספרי תורה משוחים הינם מורכבים לתיקון, ודורשים טיפול ותיקון מדויקים ומורכבים. אנו במכון מלאכת חושב, עוסקים במלאכה זו שנים רבות, משתמשים בחומרים איכותיים בלבד, והעוסקים בכתיבה ובתיקון ספרי התורה הינם סופרים יראי שמיים וטהורים.

לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות אלינו להתייעצות בנושא תיקון ספר תורה משוח בטלפונים 054-3333802 או  054-3345000